Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.moda-wroclaw.pl  przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Dolnośląski Centrum  Mody Polskiej XXL

Głogowska 6

53-621  Wrocław

tel. 728 984 317

mail: [email protected]

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upłynięciem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń: 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Dolnośląski Centrum  Mody Polskiej XXL

  1. Głogowska 6

53-621  Wrocław

tel. 728 984 317

mail: [email protected]

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez www.moda-wroclaw.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Adres do wysyłek

Dolnośląski Centrum  Mody Polskiej XXL

  1. Głogowska 6

53-621 Wrocław

tel. 728 984 317

Przesyłki kierowane na inny adres prawdopodobnie nie zostaną odebrane.